Udvikling for teamet/afdelingen

HHC tilbyder en individuelt designet udviklingsproces for en mindre organisatorisk enhed, fx en afdeling eller et team. Fokus på arbejdsenhedens styrker og udvklingsbehov.

Formulering af ønsker med ansvarlig leder

Ønsker til resultatet af udviklingsforløbet formuleres

Præsentation af forløbet for hele arbejdsenheden

Forløbets mål og proces præsenteres i sin helhed for alle i arbejdsenheden

Interviews af personer i arbejdsenheden

Interviews er anonyme

Formulering af spørgeskema

Baseret på de gennemførte interviews designer HHC et spørgeskema

Spørgeskemaet besvares anonymt og modtages og behandles af HHC

Svarfordelingerne danner grundlaget for et udviklingsseminar for enheden

Udviklingsseminaret gennemføres
Handlingsplan
Hvad – Hvem – Hvornår

Projekter formuleres med mål, tidsrammer, ansvarlige og opfølgningskriterier

Denne arbejdsmodel har vist sig som en stærkt engagerende og involverende proces, der trækker på hele arbejdsenhedens ressourcer. Målet er at identificere arbejdsenhedens styrker og udviklingsbehov.  –  På det fundne grundlag arbejder enheden selv videre eller bistås af HHC i den videre udviklingsproces.