Høeg-Hansen Consult

Virksomhedens barometer

Tilstandsmåling i virksomheden

Fra antagelser til facts

Har man ansvaret for hele eller dele af en virksomhed eller en større fagfunktion, vil man løbende overveje, om ens ansvarsområde fungerer optimalt.

HHC tilbyder et koncept, der er målrettet den mindre eller mellemstore virksomhed – Virksomhedens barometer ®

Det er et ledelsesværktøj, der fokuserer på at fremme effektivitet, motivation og trivsel i virksomheden.

Vejrets tilstand må man tage som det kommer.

men med Virksomhedens barometer® kan organisationens tilstand udvikles – viseren flytter sig

Virksomhedens barometer ® arbejder med systematisk kortlægning af faktuelle forhold i virksomheden:

 

  • Nyttiggørelse af ressourcer hos ledere og medarbejdere
  • Oplevelse af arbejdsrelateret tilfredshed
  • Behov for udvikling af ledelsessystemet

 

En medarbejderundersøgelse, der fokuserer på alle ansatte, både medarbejdere og ledere!