Høeg-Hansen Consult

Support til HR-området

Hvordan vælger vi

De rigtige indsatser inden for HR- og Organisationsområdet?

Arbejder man med HR- og Organisationsområdet i den mindre eller mellemstore og udviklingsorienterede virksomhed, er man ofte i en situation, hvor man af ressourcehensyn bliver nødt til at prioritere sine indsatser.

HHC tilbyder en metode, der bidrager til den nødvendige prioritering.
Metoden kan gennemføres på 1-2 arbejdsmøder af få timers varighed med deltagelse af den eller de, der har ansvar for HR og den leder, der har det overordnede ansvar for området.

HR – prioritering !

I den situation er det særlig vigtigt at stille sig selv spørgsmålet: Hvordan vælger vi de mest relevante indsatser inden for HR- og Organisations fagområdet, hvor ønsker og muligheder kan virke overvældende?

HHC tilbyder en metode, der bidrager til den nødvendige prioritering.

Metoden kan gennemføres på 1-2 arbejdsmøder af få timers varighed med deltagelse af den eller de, der har ansvar for HR og den leder, der har det overordnede ansvar for området.

Sigtet er at skabe grundlag for at prioritere de mest relevante tiltag inden for HR-området dvs. de, der giver størst nyttevirkning i virksomhedens aktuelle situation.

 

Undgå..