Organisation og HR

Organisations- og HR-projekter

HHC har gennem årene løst mange forskellige Organisations- og HR-projekter, særligt for mellemstore og mindre virksomheder.

Organisationsprojekterne har typisk været rettet mod teams eller afdelinger, der ønskede at optimere deres funktion, fx

    • Udviklingsforløb – for afdelinger, grupper og teams. Disse projekter har som hovedelement en analysefase, der kortlægger aktuelle problemstillinger gennem systematiske interviews og spørgeskema-metode. – I en efterfølgende proces besluttes prioritering og løsningsvej for de fundne problemer. Begge faser har høj deltagerorientering.

 

HR-projekterne har typisk været støtte til grundlæggende HR-funktioner. Her er nogle eksempler på HR-projekter, vi har hjulpet vore kunder med:

    • Medarbejder-surveys – tilfredshedsmålinger. HHC har udviklet et unikt værktøj hertil: Virksomhedens barometer ®
    • Rekruttering og lederudvælgelse
    • Dialogsystemer til udviklingssamtaler. Specifikt udviklet til den enkelte virksomhed – det duer ikke at kopiere andre virksomheders systemer
    • Analyse af HRfunktionens indsatsområder, hvilke er styrke- og hvilke er udviklingsområder

 

Er du interesseret i at høre mere, glæder vi os til at høre fra dig på telefon 4030 2834 eller mail 3h@hhc.dk