HHC

Høeg-Hansen Consult

Hans Høeg-Hansen er stifter af HHC, som i mere end 25 år har leveret rådgivning og projektstøtte inden for HR- og Organisationsområdet.
Desuden tilbydes 1:1 udviklingssamtaler for enkeltpersoner i et fortroligt rum

Ydelserne leveres på disse 3 niveauer:

Inden HHC blev stiftet, var Hans Høeg-Hansen ansat i store virksomheder med over 1.000 ansatte, senest i stillingen som personaleudviklingschef. Der var han beskæftiget med talrige opgaver inden for leder-, medarbejder- og organisationsudvikling. Han har en uddannelse i HD Organisation, og supplerede nogle år senere med en uddannelse i HD Datamatik. Endelig har han gennemført en omfattende 4-årig international terapeutisk uddannelse, for hvilken han modtog et diplom.

Inden for rammerne af HHC har Hans Høeg-Hansen etableret og ledet en række ERFA-netværk for Topledere, Økonomichefer, IT-chefer og HR-fagspecialister, hvor opgaven har været at skabe et konstruktivt læringsmiljø. Gennem årene har mere end 500 topledere og fagspecialister deltaget i disse netværk, hvor den gennemsnitlige anciennitet ved udgangen af 2021 var over 12 år, et udtryk for stor tilfredshed.

 

Ovennævnte baggrund har givet Hans Høeg-Hansen et omfattende og alsidigt kendskab til erhvervslivets forhold