ERFA-netværk VIRKSOMHEDSLEDELSE

Hvorfor deltage i HHC netværket VIRKSOMHEDSLEDELSE?

HHC er en niche-virksomhed, som har arbejdet med professionel vidensdeling i netværk – gennem mere end 20 år. Vi stiler ikke mod storproduktion af netværk, men mod få og velfungerende netværk, hvor hver enkelt deltager reelt bliver en vigtig del af en helhed.

Fokus har de faglige og ledelsesmæssige temaer, men vi arbejder for, at det sociale miljø i netværket er noget deltagerne kommer til at sætte stor pris på, og det mener vi er lykkedes, for den gennemsnitlige tilknytning til netværkene er høj – mellem 8-9 år – for de deltagere, vi betjener i dag.

Topledelse kræver perspektiv

Når man er en engageret topleder, vil tiden som knaphedsfaktor være en konstant ledsager – og udfordrer! Som topleder har du fået dit job, fordi du er fagligt kompetent, og fordi du trækker opgaver til dig, der bliver løst. Men hvordan får du tid til at vedligeholde dit faglige niveau og din rolle som topleder?

HHC ERFA-netværket er et fortræffeligt instrument og en effektiv vej til faglig ajourføring inden for hele spektret af ledelses- og fagdiscipliner, som toplederen må have indsigt i og træffe beslutninger om. Her får du også inspiration til løsningen af dine aktuelle, konkrete problemstillinger.

Deltagerudsagnene beskriver fint netværket:

”Som topleder SKAL man have ekstern konstruktiv sparring og inspiration – og det får jeg i dette netværk” Adm.direktør

”Selv efter mere end 7 år i netværket oplever jeg hele tiden fornyet energi og interessante input. Det er meget givende at have langvarige relationer, hvor du kan få kompetent og fortrolig sparring” Adm.direktør

”Intimt” netværk med megen energi og inspiration. Her har du tætte og nære livlinier, som du kan betro dig til og have konstruktive og ”rigtige” interessante dialoger med” Adm.direktør

”Overraskende åben dialog i netværket” Adm.direktør

”Der er rigtig god aktivitet på møderne, deltagerne har noget at byde ind med og tør byde ind …..” Adm.direktør

”Set over tid er jeg meget tilfreds. Tit emner, jeg ikke har tid til at dyrke i min dagligdag” CFO

”Jeg har deltaget i flere netværk, men dette er klart det mest berigende. Dels har vi nogle meget spændende indlægsholdere, der tilfører mig ny faglig viden. Dels oplever jeg en åbenhed blandt ligestillede topledere, der giver værdifuld sparring og inspiration.” Partner, direktør

”Mangfoldigheden blandt netværkets medlemmer og de virksomheder, vi kommer fra, sikrer både engagement, spændende diskussioner og ny viden” Vicedirektør

”Jeg har haft gode muligheder for at hente inspiration på tværs af private og offentlige virksomheder. Vi har jo de samme ledelsesmæssige udfordringer” Direktør

”Jeg har travlt i hverdagen, og VL-netværket tager tid. Men deltagerne i dette netværk styrker mig i hverdagen, og netop derfor tager jeg mig tid til det” Direktør

Er du interesseret i at høre mere, glæder vi os til at høre fra dig på telefon 4030 2834 eller mail 3h@hhc.dk

 

Business Meeting