Coaching

Hos HHC tager coaching-samtaler udgangspunkt i nogle grundlæggende værdier og antagelser:

    • En stor respekt for menneskers individualitet. Vi har forskellige ressourcer og skal have forskellige vilkår for at fungere godt
    • De fleste mennesker har (væsentligt) flere ressourcer end de anvender
    • Jo bedre man lykkes med at anvende sine ressourcer, jo større tilfredshed vil man opleve; omvendt kan en ringe udnyttelse af ens ressourcer føre til utilfredshed og frustration

 

Et coaching forløb hos HHC hviler på disse grundforudsætninger – og også på, at mennesker er fortræffelige til at løse sine egne problemer, og undertiden kan have brug for en støttende dialog i deres løsningsproces. Coachingprocessen har fokus på fremtiden.

Hvorfor kan man ikke bare få denne støttende dialog fra sin partner, leder, sine kolleger eller venner? – Det kan du bestemt også! Men disse vigtige relationer har ofte – bevidst eller ubevidst – en intention med dig. Og et langt kendskab til dig kan undertiden gøre det vanskeligt for dine relationer at se dig i et nyt neutralt perspektiv, der ikke er farvet af tidligere indtryk.

Ethvert coachingforløb starter med klarlæggelse af spørgsmålet: Hvad vil du gerne opnå?
Den efterfølgende proces sigter på at give dig en neutral og støttende dialog, hvor du skærper din bevidsthed om dine mål – og om, hvordan du kan nå dem.

Set udefra ’vokser’ personen i et positivt coaching forløb. Set indefra føler personen sig mere hel, får flere handlingsvalg ved at udnytte sine ressourcer bedre og oplever større tilfredshed.

Om coachen
Hans Høeg-Hansen har i mere end 30 år arbejdet med voksenudvikling, både som ansat i virksomheder og som selvstændig rådgiver. Han har et indgående kendskab til jobvilkår på arbejdsmarkedet, dels fra sine egne ansættelser i store virksomheder, og dels fra sit omfattende arbejde med lærende ERFA-netværk gennem mere end 20 år, hvor mere end 500 personer fra vidt forskellige virksomheder har deltaget gennem årene.

Er du interesseret i at høre mere, kontakt mig gerne for en uforpligtende snak på telefon 4030 2834 eller mail 3h@hhc.dk