Den eksterne udviklingsdialog

Det hele liv

Dette dialogkoncept giver plads til at fokusere på netop det, der i den enkeltes tilværelse aktuelt betyder mest, hvad enten det drejer sig om arbejdsliv, privatliv, fortid eller nutid/fremtid, eller en kombination

Hvad tilbyder konceptet

Et erhvervsrettet dialogkoncept, der har relevans, hvis man generelt ønsker at se på sin tilværelse og arbejdsliv i et overordnet perspektiv, og særligt nyttigt hvis man er i en periode med særlige udfordringer.

Vi oplever alle, at stemningen i vores liv kan skifte. Man kan mærke, at man ikke fungerer eller trives så godt, og man kan føle sig tappet for energi.

Nogle gange påvirker en ydre hændelse, som man er bevidst om, andre gange er man ikke selv klar over, hvorfor man ikke fungerer så godt, som man ønsker.

Arbejdsrelaterede årsager bør i første omgang søges løst på arbejdspladsen. Men der kan også være tale om personlige problemstillinger, som ligger uden for arbejdslivet, men som påvirker det. Det kan ske for alle, både medarbejdere og ledere. Undersøgelser har vist, at ledere i nogle situationer ligefrem taler om en slags ensomhed.

Konceptet ”Den eksterne udviklingsdialog” er udviklet af HHC til personer, der som led i sin egen udvikling ønsker at se sin tilværelse og arbejdsliv i et overordnet perspektiv. Målet er at øge personlig trivsel og funktion til glæde for personen selv og omgivelserne, arbejdet, familien mv.

Du bestemmer selv hvad der skal fokuseres på

Dette dialogkoncept giver plads til at fokusere på netop det, der i den enkeltes tilværelse aktuelt betyder mest, hvad enten det drejer sig om arbejdsliv, privatliv, fortid eller nutid/fremtid, eller en kombination

Fortid Nutid/fremtid
Arbejde erfaringer
fiaskoer, succeser
ønsker
ressourcer
oplevelse af trivsel
Privatliv tillærte værdier
handlemønstre
ønsker
relationer
oplevelse af trivsel

Dvs det hele liv, dvs dybtgående personlig udvikling. 
Disse 4 felter kan være indbyrdes stærkt forbundne. Hvordan vi handler i dag, hænger nøje sammen med de erfaringer, vi har gjort tidligere, og hvis der i dialogen (som det er tilfældet i mange erhvervsrettede samtalekoncepter) ikke gives mulighed for at se på alle 4 felter – kan det lidt svare til at sende sin bil til service og kun få set på lygterne.