Bistand til rekrutteringsprocessen

Enhver der har prøvet at ansætte en ny kollega, ved hvor tidskrævende en rekrutteringsproces kan være. HHC kan bistå med et professionelt bidrag til hele eller dele af processen – og selvfølgelig med et tilskud af ekstra arbejdskraft. Der bygges på erfaringer fra et årelangt rekrutteringsansvar i store virksomheder.

Job profilering

I dialog med opgavestiller fastlægges jobbets nøglekrav og indhold

Annoncering

Udarbejdelse af udkast til annoncetekst

Ansøger vurdering

Gennemførelse af systematisk ansøgervurdering ud fra valgte nøglekrav

Samtale 1

Sammen med modtagende leder gennemføres første samtale

Test

Ved behov skabes kontakt til relevant testudbyder

Samtale 2

Sammen med modtagende leder gennemføres anden samtale

Slut-vurdering

Sammen med modtagende leder gennemføres endelig vurdering og prioritering af interviewede ansøgere